Blog

Ako správne spracovávať údaje o vašich zákazníkoch

Firmy si často zhromažďujú údaje o svojich zákazníkoch a následne im posielajú ponuky svojich služieb. To však s príchodom GDPR už nie je také jednoduché. Aj tu nastali pravidlá v súvislosti s údajmi a kontaktmi na zákazníkov, ktorých firmy oslovujú. Na to všetko už dohliada nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov, ktoré musí dodržiavať každý podnikateľ. Ako […]

7 vecí, ktoré by zdravotnícke organizácie mali o GDPR vedieť

Nariadenie GDPR a ochrana osobných údajov sa vzťahuje aj na zdravotníctvo. Samotný lekári musia taktiež dbať na bezpečnosť údajov svojich pacientov. Zdravotnícke organizácie prichádzajú do styku s množstvom osobných údajov. Bezpečná archivácia a taktiež ochrana údajov pri vyšetreniach je priam nevyhnutnosť. Pozrime sa na zopár vecí, ktoré by zdravotnícke organizácie mali vedieť o GDPR. 1. […]

Ako dlho uchovávať osobné údaje?

Osobný údaj je špecifickou komoditou. V spoločnosti a predovšetkým vo svete podnikania však ide o skutočne cennú surovinu. Práca s osobnými údajmi však od 25. 05. 2018 dostane nové brnenie, ktorého cieľom bude zvýšiť ochranu osobných údajov. Novým brnením, respektíve nariadením, ktoré sa o tento proces postará je smernica Európskej únie s názvom General Data […]

7 krokov, ako sa pripraviť na GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation je novým nariadením, ktoré bolo schválené Európskou komisiou a vstúpi do platnosti presne 25. mája 2018. Novela je zameraná na ochranu osobných údajov a týka sa teda každého podniku či sprostredkovateľa, ktorý osobné údaje spracúva, uchováva alebo s nimi manipuluje. Prinášame vám 7 jednoduchých krokov, ktoré vám so zavádzaním […]

Osobný údaj podľa GDPR a zmeny, ktoré nové nariadenie prináša

Na pôde Európskeho parlamentu bolo prijaté nové opatrenie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Posledné roky téma súkromia spojená predovšetkým s osobnými dátami rezonuje čoraz viac a aj preto sa má legislatívne nariadenie postarať o úpravu a lepšiu kontrolu. Účinnosť toto nariadenie pod názvom GDPR – General Data Protection Regulation nadobudne 25. 05. 2018. Práve do […]

CRM systém ako pomoc pri GDPR?

Ochrana osobných údajov je niečo, čo je v legislatíve Európskej únie zakotvené už od roku 1995. Nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti 25. mája 2018 však prinútia všetkých zúčastnených k omnoho zodpovednejšiemu prístupu pri získavaní alebo spracúvaní osobných údajov. Preto určite nie je na škodu, ak existuje spôsob, ktorý by pomohol zavedeniu GDPR do praxe […]

Zákony upravujúce GDPR

GDPR ( General Data Protecion Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.  Predstavuje súbor ucelených pravidiel na ochranu dát v rámci Európskej únie. 25.mája 2018 nariadenie GDPR nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov na Slovensku. Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nová verzia zákona […]

Pripravte sa na GDPR v 6 krokoch

25. mája 2018 prichádza v platnosť nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných dát GDPR. Mnoho dôležitých princípov tohoto nariadenia sa podobá princípom súčasného zákona o ochrane osobných údajov. Ak ste teda doteraz postupovali v súlade s týmto zákonom, máte dobrý základ systému, ktorý bude aj v súlade s GDPR. Nasledujúcich 6 krokov vám pomôže pripraviť váš […]

GDPR pokuty môžu zničiť vašu firmu

Nové nariadenie o ochrane osobných údajov z dieľne Európskeho parlamentu nadobudne platnosť už 25. mája 2018. Toto nariadenie sa týka najmä zaobchádzania s osobnými údajmi, ich uchovávaním, alebo aj oznamovaním porušenia ochrany osobných údajov. Vo svojej podstate Európska únia pracuje na zabezpečení väčších práv pre občanov vo sfére práce s dátami. Okrem rozšírenia práv občanov […]

Cloud ako ochrana osobných údajov pri GDPR

Cloud je priestor pre moderné ukladanie toku informácií na internete. Výhodou cloudu je prístupnosť k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek s pomocou pripojenia k sieti. Nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov GDPR (zistite čo je GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 spočíva v povinnosti spracovateľov údajov zaistiť, aby boli osobné údaje pod kontrolou a zabezpečiť ich náležitým spôsobom proti zneužitiu alebo prípadnému poškodeniu. […]