Zákony a nariadenia

Právo na ochranu osobných údajov je zakotvené už v Ústave Slovenskej republiky.

  • Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky – každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a taktiež na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
  • Podľa čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Zákon o ochrane osobných údajov

O ochrane osobných údajov v Slovenskej republike hovorí zákon č. 122/2013. Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Dňa 22. septembra 2017 vstúpil do NRSR nový kompletný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý reflektuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Toto nariadenie bude účinné 25.5.2018. Pre firmy to znamená nové skutočnosti, ktoré bude potrebné spĺňať, aby sa vyhli sankciám.

Do platnosti tohto zákona je potrebné sa riadiť stále podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a metodických usmernení Úradu. Úrad bude totiž stále kontrolovať, či je dokumentácia vypracovaná podľa platného zákona.

Ak potrebujete poradiť so zákonom či spracovaním osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

O ochrane osobných údajov vravia tieto zákony:

Zákon o utajovaných skutočnostiach

  • Zákon č. 215/2004 Z. z. – zákon o ochrane utajovaných skutočností

Zabezpečujeme kompletné riešenia ochrany osobných údajov pre firmy. Prečítajte si viac o našich službách alebo nás kontaktujte.