Ochrana-online.sk > Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt

ZABEZPEČÍME PODĽA ZÁKONA

Bezpečnostný projekt predstavuje dokumentáciu, v ktorej sú spísané spôsoby ochrany najrizikovejších osobných údajov. O spracovaní bezpečnostného projektu hovorí zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vypracujeme bezpečnostný projekt za vás. 

 

Čo ponúkame

  • odborné konzultácie a poradenstvo,
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu pre bezpečnostný projekt podľa zákona, v súlade s §21, §11, §10, §25, 
  • zmluva o mlčanlivosti,
  • prevádzkovateľsko sprostredkovateľská zmluva,
  • účinnosť v prípade kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov,
  • poistenie do 1. mil. EUR,
  • pravidelné upozomenia na zmeny v zákone.

Kto musí mať bezpečnostný projekt

  • osobitné kategórie osobných údajov sú spracúvané v informačnom systéme, ktorý je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou
  • informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu,
  • napríklad finanćní poradcovia formou MLP, makléri, poisťovací agenti a ďalší

Neváhajte nás kontaktovať