NIS 2

NOVÁ SMERNICA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Smernica NIS 2 aktualizuje legislatívu týkajúcu sa kybernetickej bezpečnosti v rámci EÚ. Do platnosti vstúpila 16. januára 2023 a prináša so sebou nové povinnosti pre vybrané subjekty. Zároveň sa jej pôsobnosť rozšírila na tisíce nových subjektov a aj nové odvetvia, napríklad sektor potravinárstva či poštových služieb.

 

Čo ponúkame

  • manažér kybernetickej bezpečnosti,
  • poistenie do 250 tisíc EUR,
  • dokumentácia kybernetickej bezpečnosti,
  • online školenia s certifikáciou,
  • a mnohé ďalšie služby.

Koho sa týka NIS 2?

Smernica NIS 2 sa týka tisícov nových subjektov, ktoré doteraz nemuseli spĺňať opatrenia kybernetickej bezpečnosti stanovené zákonom. Všetky firmy a organizácie, ktoré pod NIS 2 spadajú musia spĺňať jej požiadavky, ako napríklad kontrolu bezpečnosti, zabezpečenie systémov a sietí, šifrovanie, ale aj oznamovaciu povinnosť v prípade kybernetických útokov. 

Pod smernicu v prvom rade spadajú subjekty, ktoré na Slovensku patria medzi prevádzkovateľov základných a digitálnych služieb. Týka sa to aj malých a stredných podnikov na základe toho, aké služby poskytujú alebo do akého odvetvia patria. Pod NIS 2 spadajú okrem kľúčových odvetví ako bankovníctvo, zdravotníctvo či digitálna infraštruktúra aj sektory potravinárstva, chemického priemyslu alebo poštových a kuriérskych služieb. Pri subjektoch verejnej správy na centrálnej a regionálnej úrovni platia nariadenia NIS 2 bez ohľadu na ich veľkosť

Dátum, do ktorého musia všetky subjekty patriace pod NIS 2 spĺňať jej požiadavky je 18. október 2024.

Pre koho je služba vhodná?

  • Mestá a obce (verejnú správu)
  • Školské zariadenia
  • Firmy a organizácie

Chcete vedieť viac? Prečítajte si komplexnejšie, „Čo je NIS 2“.

Najčastejšie otázky

Čo je smernica NIS 2?

Zákon o kybernetickej bezpečnosti bol doplnený o novú smernicu NIS 2, ktorú Európska únia zaviedla v roku 2023. Súčasný legislatívny rámec je obohatený o nové opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a súčasne sa rozšíri aj pôsobnosť tejto smernice.

Koho sa smernica NIS 2 týka?

Okrem subjektov, ktoré spadali pod smernicu NIS 1 sa nové nariadenia kybernetickej bezpečnosti vzťahujú aj na tisícky nových subjektov v súkromnom aj verejnom sektore.

Aké požiadavky musia subjekty spadajúce pod smernicu NIS 2 splniť?

Opatrenia obsiahnuté v NIS 2 zahŕňajú monitorovanie stavu bezpečnosti, dvojfaktorové overovanie, definovanie postupov na riešenie hrozieb a oznamovaciu povinnosť pri závažných kybernetických útokoch.

Kedy smernica NIS 2 vstúpila do platnosti?

Do platnosti smernica NIS 2 vstúpila už 16. januára 2023. Začiatok uplatňovania jej nariadení je stanovený na 18. október 2024. 

Čo hrozí pri nedodržiavaní nariadení smernice NIS 2?

Pri nesplnení požiadaviek NIS 2 v stanovenom termíne hrozia daným subjektom pokuty a sankcie. 

Neváhajte nás kontaktovať