Pokuty udelené v Európe za porušenie legislatívy GDPR ku koncu augusta 2020

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Pokuty udelené v Európe za porušenie legislatívy GDPR ku koncu augusta 2020

V roku 2018 prišla v platnosť legislatíva GDPR. Odvtedy prešli už dva roky, a v EÚ boli uložené už stovky pokút. Na pokutách sa vyzbierali milióny eur. Výška pokuty za nedodržanie zákonov GDPR sa môže vyšplhať do 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu danej spoločnosti.

Pokuty za nedodržiavanie GDPR v číslach

  • V krajinách bolo do konca augusta udelených stovky pokút vo výške presahujúcej 490 miliónov eur.
  • Za rok 2020 pribudlo v EÚ 122 pokút v hodnote okolo 60 miliónov eur.
  • Najviac pokút bolo uložených v Španielsku a to 122 v celkovej hodnote okolo 60 miliónov eur.
  • U našich susedov v Česku, bolo za rok 2020 ku koncu augusta, udelených 11 pokút. Pokuty dosahovali výšku 19 300 eur.

Najčastejšie dôvody na udelenie pokút v rámci EÚ

  • 80 udelených pokút v hodnote 335 miliónov eur bolo za nedostatočné organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie dát.
  • 150 udelených pokút v hodnote 128 miliónov eur bolo za nedostatočný právny základ na spracovanie osobných údajov.
  • 61 uložených pokút vo výške 17 miliónov eur bolo za nedodržiavanie všeobecných princípov nakladania s osobnými dátami.
  • 40  uložených pokút vo výške 9 miliónov eur bolo za nedostatočné plnenie práv subjektov osobných údajov.
  • 20 udelených pokút vo výške 568 tisíc eur bolo pre nedostatočné plnenie informačných povinností.

Výška pokuty, ktorú môže subjekt dostať je nemalá. Tento fakt vedie k zvyšovaniu štandardov získavania, spracovania a ochrany osobných údajov. Legislatívu GDPR jednoznačne netreba brať na ľahkú váhu.