Ochrana-online.sk > Analýza bezpečnosti

Analýza bezpečnosti

ANALYZUJEME OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠEJ FIRME

Ak spracúvate osobné údaje, ste povinný mať zabezpečené technické, organizačné a personálne opatrenia, vďaka ktorým nedôjde k narušeniu bezpečnosti alebo funkčnosti informačného systému. Vypracujeme vám audit – analýzu bezpečnosti, vďaka čomu zistíte, aké nedostatky je potrebné odstrániť, aby ste spracúvali osobné údaje podľa zákona a vyhli sa tak zbytočným pokutám. 

 

Čo ponúkame

  • odborne poradíme s novým nariadením,
  • vypracujeme analýzu bezpečnosti s odporúčaniami.

Čo analýza zahŕňa

  • analyzujeme aktuálne bezpečnostné opatrenia k informačným systémom a zároveň aktuálnosť a zákonnosť spracovania osobných údajov
  • analyzujeme rozsah a správnosť poučení oprávnených osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi
  • analyzujeme sprostredkovateľské zmluvy vypracované v súlade s §8 zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení
  • analyzujeme okruh príjemcov, evidenciu informačných systémov, súhlasy na spracovanie osobných údajov, porušovanie práv dotknutých osôb, plnenie technických, organizačných a technických opatrení v súlade s vyhláškou č. 117/2014 Z.z. v platnom znení, zverejňovanie osobných údajov, cezhraničný prenos osobných dát
  • ďalej ponúkame zhotovenie z praxe a ďalšie odporúčania

Neváhajte nás kontaktovať