Ochrana-online.sk > Zodpovedná osoba podľa GDPR

Zodpovedná osoba podľa GDPR

NOVÉ NARIADENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa nového nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation) budú mať povinnosť vybrané subjekty ustanoviť zodpovednú osobu. Účinnosť nariadenia je už 25.5.2018. Zodpovedná osoba podľa GDPR bude mať za úlohu dohliadať na ochranu osobných údajov, či už zákazníkov, pacientov, študentov alebo iných skupín osôb. Ustanoviť zodpovednú osobu môže aj externá firma, vďaka čomu šetríte náklady a vyhýbate sa byrokracii.

 

Čo ponúkame

  • poskytneme službu zodpovedná osoba GDPR
  • odborne poradíme ohľadom zodpovednej osoby podľa GDPR
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu, 
  • taktiež ponúkame splnenie všetkých povinností podľa nového nariadenia v službe GDPR

Kto musí mať zodpovednú osobu

  • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (obce, základné školy, stredné školy, univerzity ,a pod.),
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, kde je potrebné systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
  • hlavnými činnosťami je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si komplexnejšie, „Čo je zodpovedná osoba podľa GDPR“.

Najčastejšie otázky

Môže byť jedna zodpovedná osoba pre viac podnikateľských subjektov?

Áno. Viac podnikateľov môže mať tú istú zodpovednú osobu. Aby ste šetrili náklady, môžete si tak zabezpečiť zodpovednú osobu u nás.

Aké sú sankcie ak nebudem mať zodpovednú osobu?

20 000 000 EUR alebo 2% z celkového ročného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Neváhajte nás kontaktovať