Ochrana-online.sk > Naše služby

Ochrana osobných údajov

25.5.2018 prichádza v účinnosť nové nariadenie ochrany osobných údajov. Pripravte sa na zmeny, inak vám hrozia vysoké pokuty.

Niektoré subjekty budú mať povinnosť podľa nového nariadenia GDPR mať zodpovednú osobu. Zabezpečíme ju za vás bez starostí. 

Potrebujete bezpečnostný projekt? S našou pomocou budete v bezpečí. Kontaktujte nás a pripravíme vám rýchlo bezpečnostný projekt na mieru.

Ak zaznamenávate audio alebo video, je to taktiež spracovanie osobných údajov a potrebujete mať vypracovaný bezpečnostný projekt.

Ak potrebujete potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia, pomôžeme vám s tým podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.

Ponúkame vypracovanie auditu, vďaka ktorému zistíte, či spracúvate osobné údaje podľa zákona. Objednajte si audit a vyhnite sa sankciám.

Spĺňate všetky požiadavky, ktoré sú potrebné pre e-shopy zo zákona? S nami získate certifikáciu a budete v bezpečí.

Zabezpečujeme pre firmy ochranu pred požiarmi, čo vyplýva z platného zákona. Vykonávame kompletný servis.