Ochrana-online.sk > Kybernetický manažér

Kybernetický manažér

OCHRANA ONLINE PRIESTORU

Kybernetický manažér zabezpečuje optimálne riešenia kybernetickej bezpečnosti, aby minimalizoval ohrozenie kybernetickými útokmi. V prípade kybernetického incidentu alebo hrozby podstupuje potrebné kroky na zabezpečenie siete, systémov a informácií, ako aj dohliada na plynulý priebeh oznámenia incidentu a potrebných úprav zabezpečenia.

 

Čo ponúkame

  • manažér kybernetickej bezpečnosti,
  • poistenie do 250 tisíc EUR,
  • dokumentácia kybernetickej bezpečnosti,
  • online školenia s certifikáciou,
  • a mnohé ďalšie služby.

Koho sa týka služba kybernetického manažéra?

Táto služba je vhodná pre všetky subjekty, ktoré na základe zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti potrebujú Národnému bezpečnostnému úradu poskytnúť kontaktné informácie na osobu kybernetického manažéra pre ich firmu alebo organizáciu.

Nedávno prijatá smernica EÚ NIS 2 rozširuje pôsobnosť kybernetických opatrení na mnoho nových subjektov, ktoré budú musieť zabezpečiť pozíciu kybernetického manažéra.

Ďalšou úlohou kybernetického manažéra je zabezpečiť dostatočnú informovanosť všetkých zamestnancov a tým znížiť ohrozenie kybernetickej bezpečnosti spôsobené nesprávnym a nebezpečným správaním v kybernetickom priestore. Školenie zamestnancov je tiež potrebné pravidelne opakovať vzhľadom na rýchly vývoj technológií a kybernetických hrozieb.

Pre koho je služba vhodná ?

  • Mestá a obce (verejnú správu)
  • Školské zariadenia
  • Firmy a organizácie

Chcete vedieť viac? Prečítajte si komplexnejšie, „Kto/čo je kybernetický manažér“.

Najčastejšie otázky

Kto je kybernetický manažér?

Externý alebo interný pracovník zabezpečujúci kybernetickú bezpečnosť vo firme, organizácii, a pod.

Čo robí kybernetický manažér?

Nastavuje stratégiu a opatrenia pre dosiahnutie čo najväčšieho kybernetického zabezpečenia, rieši, nahlasuje a vyhodnocuje kybernetické útoky, a v neposlednom rade školí zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Kto potrebuje kybernetického manažéra?

V prvom rade organizácie a firmy, od ktorých to vyžaduje zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, no je vhodný pre všetkých, ktorí chcú čo najviac znížiť kybernetické ohrozenie svojich dát, systémov a sietí.

Neváhajte nás kontaktovať