Blog

Trieďte si databázy a upravte ich

Získavaním, zaznamenávaním alebo zhromažďovaním osobných údajov, na základe súhlasu udeleného zákazníkom, si podnikatelia vytvárajú databázu osobných údajov. Podnikateľom, ktorí si doteraz neviedli prehľadné databázy, resp. informačné systémy pre správu osobných údajov vzniknú zbytočné problémy.

Čo je to GDPR?

Pokiaľ pracujete a prichádzate do kontaktu s osobnými dátami občanov, nové nariadenie o ich ochrane sa bude pravdepodobne týkať aj vás. Čo sa pod skratkou GDPR skrýva? Kedy nadobudne platnosť? Aké sú sankcie? Čítajte ďalej. Čo je GDPR GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré zjednocuje pravidlá ochrany dát vo všetkých krajinách Európskej únie. Platí pre všetky firmy a […]