Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > GDPR inšpirovalo aj Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty (SAE) plánujú zaviesť zákon o ochrane osobných údajov. Inšpirujú sa pri tom aj nariadením Európskej únie, ktoré je známe pod skratkou GDPR.

 

Zákony vo svete

Po zavedení nariadenia GDPR vznikol dopyt po súkromí aj v krajinách mimo Európskej únie. Príkladom môže byť Bahrajn, krajina Stredného východu, ktorý prijal svoj vlastný zákon o ochrane osobných údajov. Očakáva sa, že v tomto trende bude pokračovať viac krajín v regióne. V Európe je téma súkromia údajov už dlhodobo dobre známou. Ešte pred zavedením samotného nariadenia GDPR existovali vo viacerých štátoch zákony, ktoré upravovali súkromie údajov, na rozdiel od Blízkeho východu kde si spoločnosti jeho dôležitosť neuvedomujú doteraz.

 

SAE chcú svoju verziu GDPR

TRA (Telecommunications Regulatory Authority) spustila stratégiu v snahe umožniť rýchlu a koordinovanú reakciu v prípade kybernetických incidentov v SAE. Jedným z bodov v tejto stratégii je súkromie údajov. 

 

Súkromie údajov zohráva kľúčovú úlohu aj v pripravovaných zákonoch o ochrane osobných údajov. Podľa vyjadrení riaditeľa odboru politiky a programov TRA v Spojených arabských emirátoch Mohammada Al Zarooniho sa pri vypracovávaní zaoberajú len tými najlepšími dokumentami na svete. A nariadenie GDPR je jedným z nich. 

 

Ciele nariadenia SAE

V časovom rámci troch rokov bude tiež vykonaných 60 iniciatív v piatich hlavných bodoch:

  1. Zabezpečiť existujúce a vznikajúce technológie a podporovať ochranu malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom rozvoja základného štandardu kybernetickej bezpečnosti pre MSP.
  2. Povinnosť certifikácie implementácie kybernetickej bezpečnosti pre vládnych dodávateľov.
  3. Vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre MSP, ktorý im umožní implementovať normu.
  4. Vytvoriť predpisy na riešenie všetkých typov počítačovej kriminality.
  5. Posilniť zákony o kybernetickej bezpečnosti.

 

Hlavnými cieľmi budú kritické infraštruktúry ako sú štátna správa, energetika, IKT, financie, núdzové služby, zdravotníctvo, doprava a poľnohospodársky priemysel.

 

Pred čím chrániť údaje

Podľa výskumov firmy Cybersecurity Ventures sú kybernetické útoky najrýchlejšie rastúcou kriminalitou. Naberajú na rozsahu, intenzite a sofistikovanosti. Z tohto dôvodu sú potrebné národné stratégie kybernetickej bezpečnosti ako hlavného prvku prevencie rizík a pripravenosti na bezpečnostné výzvy v kyberpriestore. Generálny riaditeľ TRA vidí budúcnosť Spojených arabských emirátov v inteligentnom prepojení miliónov zariadení a platforiem. Dodáva však, že toto obrovské množstvo údajov bude vystavené mnohým rizikám.