Európska komisia zvažuje prísnejšiu reguláciu údajov týkajúcich sa rozpoznávania tváre

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Európska komisia zvažuje prísnejšiu reguláciu údajov týkajúcich sa rozpoznávania tváre

V nadväznosti na minuloročné vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Európska komisia pripravuje právne predpisy, ktoré idú nad rámec GDPR. Navrhované zákony by občanom výslovne umožnili kontrolovať svoje údaje o rozpoznávaní tváre a vedieť, kedy sa používajú.

Podniky, polícia a iné štátne agentúry by vyžadovali dodržiavanie týchto ustanovení, ak by použili takúto technológiu. GDPR už zakazuje zber biometrických údajov, ktoré môžu jednoznačne identifikovať fyzickú osobu. Posudzované nariadenia by však boli jasnejšie. Financial Times poznamenáva, že zákon by „stanovil svetovú normu pre reguláciu AI“.

Nie je to prvýkrát, čo Európa prišla o rozpoznávanie tváre. V roku 2016 EÚ požiadala Facebook o vylúčenie technológie z európskej verzie svojej, teraz už zaniknutej, aplikácie Moments. Írsky komisár pre ochranu údajov predtým Facebooku zakázal používať rozpoznávanie tváre v Európe a požadoval, aby vymazal už uložené biometrické údaje.

Financial Times informuje, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa zaviazala, že v priebehu prvých 100 dní vo funkcii bude navrhnutý nový právny predpis o umelej inteligencii. Jej víziou je vytvoriť „koordinovaný európsky prístup k ľudským a etickým dôsledkom umelej inteligencie“.

Rozpoznávanie tváre je iba jednou z techník, ktorá spadá pod AI. Komisia môže zvážiť uloženie ďalších obmedzení týkajúcich sa etického využívania umelej inteligencie.