Za nedodržanie GDPR nariadení hrozia pokuty až v miliónoch eur

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Za nedodržanie GDPR nariadení hrozia pokuty až v miliónoch eur

GDPR znamená pre podnikateľov nielen väčšie množstvo administratívnych krokov, ale aj hrozbu vo forme pokuty, ktorá môže mať likvidačný charakter.

V dnešnej dobe je možné poistiť hocičo a preto nie je nezvyčajné sa poistiť v oblasti GDPR.

GDPR a osobné údaje

GDPR sa dotklo každého, kto zbiera alebo nakladá s osobnými údajmi. Zasiahnutá je veľká skupina inštitúcií a podnikateľov.

Ak vlastníte eshop a používate osobné dáta na reklamné účely musíte spĺňať nariadenia GDPR. V prípade nedodržania nariadenia sa môže výška pokuty vyšplhať až na 20 miliónov eur.

Na čo by si podnikatelia mali dať pozor?

Povieme si aké faktory môžu ohroziť dodržiavanie General Data Protection Regulation:

  • Odcudzenie alebo prípadná strata úložísk s dátami – Stačí ak stratíte alebo Vám ukradnú telefón, tablet, notebook alebo iné zariadenie, kde máte uložené citlivé osobné údaje,
  • Zamestnanci – toto je tiež faktor, ktorý môže ohroziť Vašu firmu, preto si vždy dobre rozmyslite akým zamestnancom dáte prístup k dátam,
  • Starý softvér alebo hardvér – ak je ochrana informácií nedostatočná, môže nastať prístup nepovolených tretích osôb.

Zabezpečte si svoje informačné systémy

Informačný systém by mal byť dostatočne zabezpečený a majitelia by nemali zanedbať ochranu. Prístup k databázam je cieľom hackerov, ktorí chcú odcudziť dáta a využiť ich na obohatenie alebo zneužitie.

Zodpovednosť je na ramenách vlastníkov databáz a tí by mali zabezpečiť dostatočnú ochranu. V prípade odcudzenia alebo straty dát Vám hrozia vysoké pokuty. Náhrady sa môže domáhať osoba, ktorá utrpí majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.