Školy v Česku súperia s GDPR, namiesto mien len obrázky

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Školy v Česku súperia s GDPR, namiesto mien len obrázky

V Česku sa väčšinou už školy vysporiadali s GDPR. Stále však prevláda nechuť z byrokracie, ktorú musia školy akceptovať a musia rátať s vyššími výdajmi. Niektoré školy majú strach zo zverejňovania zoznamov žiakov prijatých na školu. Boja sa aj zverejňovať mená deti na nástenkách v priestoroch školy alebo fotografie detí zo školských akcií. Nastali prípady kedy majú namiesto mena v šatni na skrinke priradený kód alebo obrázok.

 

Zvolní sa smernica? 

Minulý rok nastal veľký tresk, ministerstvo sa nevyjadrovalo a riaditelia dostali smernice dosť neskoro. Niektoré školy dokonca čakali, že nariadenia nebudú také prísne a od tvrdých pravidiel sa upustí.  Nestalo sa tak.

Veľa škôl si doteraz sťažuje na veľké papierovanie či dokonca rôzne komplikácie. GDPR je dobrá smernica, ktorá usmerňuje veľké korporáty ako nakladať s informáciami, ale usmernenie v niektorých sférach je niekedy pritiahnuté za vlasy, ako tvrdia školy v Česku.

 

Zatváranie škôl kvôli nedodržiavaniu smerníc GDPR?

GDPR sa v mnohých krajinách nevzťahovala na školy alebo pravidlá neboli také prísne. České nastavenie zákona pri školách budilo obavu zo zavretia školy alebo z vysokých pokút.

České úrady uistili školy, že vysoké pokuty nebudú hroziť. Čakalo sa na prvé pokuty ale tie neprišli.

Šéfka asociácie základných škôl tvrdí, že si školy zvykli na nariadenia. Začiatky bývajú vždy najťažšie. Šéfka asociácie hovorí, že nepočula,že by niekto veľmi nadával. Taktiež si myslí, že stačí vybaviť generálny súhlas na zverejnenie fotiek a ďalších osobných údajov.

 

Spätné odobratie súhlasu na zverejnenie 

Problém ale vzniká vtedy ak rodič odoberie súhlas na zverejnenie údajov, kedy by mali byť informácie stiahnuté. Napríklad táto situácia nastáva pri vyhotovení skupinových fotografií, kde škola musí zabezpečiť, aby všetky deti mali podpísaný súhlas na zverejnenie. Ak sa rodič rozhodne odobrať súhlas, nastávajú problémy.