Ochrana osobných údajov na Facebooku

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Ochrana osobných údajov na Facebooku

Veľké spoločnosti, medzi ktoré nepochybne patrí aj Facebook, masívne pozorujú akékoľvek správanie užívateľov na internete. Vedia, ktoré stránky navštevujete, vie určiť vaše pohlavie, vedia váš vek, vedia, čo vás zaujíma. A Európska Únia sa teraz snaží súkromie užívateľov viac ochrániť. S príchodom GDPR si užívatelia tejto sociálnej siete môžu svoje osobné údaje bezpečnejšie chrániť. Čo GDPR prinesie pre Facebook?

GDPR a Facebook

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR umožňuje ľuďom lepšie chrániť súkromie a núti spoločnosti vrátane spoločnosti Facebook, aby urobili radikálne zmeny v spôsobe zhromažďovania údajov a súhlasov od používateľov. Dokonca aj spoločnosti so sídlom mimo EÚ musia dodržiavať nové pravidlá, ak ponúkajú svoje služby v rámci EÚ. Spoločnosť Facebook začala hľadať výslovný súhlas od používateľov na cielenú reklamu, ukladanie citlivých informácií a po prvýkrát v EÚ využila aplikáciu technológie rozpoznávania tváre. Spoločnosť je povinná požadovať iba nové povolenia v Európskej únii, ale plánuje ich rozšíriť na všetkých užívateľov Facebooku bez ohľadu na to, kde žijú. Tento krok sleduje cieľ Marka Zuckerberga, ktorý sa snaží uplatniť ducha GDPR na celom svete.

Čo Facebook robí, aby vyhovoval?

Spoločnosť sa zaviazala, že bude GDPR dodržiavať. Až doteraz sa všetci používatelia mimo USA a Kanady riadili zmluvnými podmienkami dohodnutými s medzinárodným sídlom spoločnosti v Írsku. Vzhľadom na to, že všetky používateľské údaje spracované v Írsku spadajú pod GDPR, spoločnosť Facebook zmení dohodu, takže používatelia v Afrike, Ázii, Austrálii a Latinskej Amerike sa riadia miernejšími americkými zákonmi o ochrane osobných údajov. Tam, kde je potrebné dodržiavať GDPR, sa zdá, že spoločnosť Facebook zamerala svoje úsilie na získanie súhlasu používateľa pre svoje postupy zhromažďovania údajov, a nie na znižovanie údajov, ktoré zhromažďuje. Vyvinula sa postupnosť žiadostí o súhlas, ktorá explicitne uvádza ako sa bude používať každý typ údajov. Sťažnosti však boli podané proti Facebooku, Google, Instagram a WhatsApp do niekoľkých hodín od nadobudnutia účinnosti nového zákona GDPR ochrany údajov.

Aká je ochrana údajov

Keď sa používatelia Facebook prihlásia mali by byť vyzvaní, aby súhlasili s aktualizovanými podmienkami  spoločnosti a urobili konkrétne rozhodnutia v mnohých oblastiach definovaných novým zákonom. Vedúci predstavitelia Facebooku povedali, že používatelia budú vyzvaní, aby preskúmali informácie o cielenom inzerovaní a rozhodli, či chcú, aby sociálna sieť využívala údaje od partnerov na zobrazovanie ich reklám.  Ak chce používateľ odmietnuť nové povolenia, nemôže jednoducho kliknúť na tlačidlo „nie“. Namiesto toho sú všetky možnosti prezentované s modrým tlačidlom „prijať a pokračovať“ a biele tlačidlo s označením „spravovať nastavenia údajov“.

Zmluvné podmienky

Ďalšia a posledná časť sa zameriava na súhlas s podmienkami, v dialógovom okne doslova stojí: „Ak chcete Facebook ďalej používať, prijmite naše aktualizované zmluvné podmienky.“ Facebook vysvetľuje, že uľahčil správu a nastavenie údajov, súkromie a zabezpečenie, rovnako tak ako aktualizoval podmienky používania služby, zásady používania dát a zásady používania súborov cookie. Facebook ukazuje najrýchlejšiu cestu na schválenie nových podmienok ochrany súkromia zvýraznenými tlačidlami. Je ale lepšie využiť možnosť podrobného nastavenia. Nielen, že získate väčšiu kontrolu nad svojimi informáciami, ale tiež si urobíte lepšiu predstavu, čo o vás sociálna sieť vie.

Aktualizácie zahŕňajú nové funkcie, ako sú vizuálne efekty, aj viac podrobností o tom, ako Facebook spracováva to, čo používateľ zdieľa. Facebook okrem iného aktualizoval spôsob, akým zdieľa informácie naprieč produktami spoločnosti, vrátane WhatsApp a Instagramu.  Ak niekto s novými podmienkami nesúhlasí, existuje len jedna cesta – účet úplne odstrániť. Ešte pred tým ale sieť užívateľom ponúka možnosť stiahnuť si kópiu svojich informácií.