Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Úbytok reklamných e-mailov s GDPR

Určite aj Vás otravujú plné e-mailové schránky reklamných ponúk. Počet e-mailových správ s reklamnými oznámeniami podstatne klesol. Na svedomí to má nariadenie o ochrane osobných údajov, známej pod skratkou GDPR, ktoré je účinné od 25. mája 2018. Odborníci v súvislosti s GDPR pozorujú pokles odoslaných obchodných oznámení až o desiatky percent. Pozitívom podľa nich je, že e-maily teraz smerujú najmä na skutočne relevantné skupiny užívateľov.

Čo je nechcená pošta alebo spam?

Nevyžiadaná elektronická pošta alebo SPAM je chápaná ako nevyžiadaná hromadná elektronická komunikácia s ponukou predaja tovaru alebo služby, ktorá je odoslaná potenciálnemu zákazníkovi. Spam môže byť chápaný aj širšie ako len v rámci spotrebiteľských právnych vzťahov.

V podstate, asi každý poskytovateľ internetového pripojenia na celom svete,  poskytovateľ verejných služieb v zmysle zákona o elektronickej komunikácií, v rámci úpravy zmluvných podmienok s koncovým používateľom zakazuje rozosielanie UBE – unsolicited bulk email -nevyžiadanej hromadnej pošty.

Cielená reklama

Mnohí z vás využívajú túto formu reklamy na základe analýzy správania zákazníkov na webe. Údaje o ich charakteristickom správaní sa získavajú cez záznamy o ich činnosti pri prehliadaní webových stránok  cez tzv. webové logy a cez cookies.

S GDPR aj súbory cookies a web logs sú považované za osobné údaje. GDPR nepomenúva cielenú reklamu, ale používa právnické výrazy, ako sú profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie. Profilovanie znamená automatizované spracovanie osobných údajov, ktoré spočíva v tom, že osobné údaje týkajúce sa fyzickej osoby sa použijú na vyhodnotenie jej určitých osobných znakov alebo charakteristík. A to najmä na analýzu, predvídanie znakov alebo charakteristík tejto dotknutej osoby.

Reklamné e-maily

Newslettre a iné obchodné správy patria medzi hlavné nástroje všetkých e-shopov, ale aj ďalších obchodníkov. S nástupom GDPR platia pre odosielanie týchto e-mailov platia oveľa prísnejšie pravidlá.

Dôvodom poklesu môže byť opätovné získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany príjemcu, ktoré rad spoločností zasielal a ktoré príjemca spätne nepotvrdil.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je zákonná náležitosť a môže ísť o ten pravý dôvod. V niektorých prípadoch došlo k prísnejšiemu nastaveniu kritérií aktivity zákazníkov, prípadne k vylúčeniu niektorých zdrojov kontaktov, kde nebol korektne evidovaný súhlas zákazníka. GDPR tak v niektorých prípadoch viedlo k väčšiemu prečistenie databázy, čo má pozitívny efekt.

Aby marketing fungoval

Medzi dôležité aspekty marketingu firiem, ktoré GDPR zmenilo, patrí súhlas so zasielaním e-mailov, ktorý musí byť jednoznačný a ničím nepodmienečný. Toto ustanovenie platí aj spätne ku zozbieraným údajom. Ďalšou významnou novinkou je pre mnoho spoločností právo na vymazanie, kedy jednotlivec má právo na odstránenie osobných údajov. Rovnako tak získa užívateľ právo na získanie dát, ktoré o ňom spoločnosť má. Pri získavaní osobných údajov musí byť použitý jazyk jednoduchý a musia byť špecifikované všetky spôsoby využitia osobných údajov.

Reklamný email podľa GDPR legálne

Internetový marketing, ktorý využíva reklamné e-maily  nasmerované do e-mailovej schránky adresáta je podľa zákona o elektronických komunikáciách možné šíriť iba s predchádzajúcim súhlasom. Tento súhlas sa však ale nevyžaduje v prípade, ak ide o priamy direct marketing vlastných podobných tovarov a služieb, kedy ste kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty už získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. To znamená, že vlastným zákazníkom alebo potenciálnym klientom, s ktorými ste už viedli obchodnú komunikáciu môžete posielať reklamný email či hromadný mail bez potrebného súhlasu.