Čo je zodpovedná osoba podľa GDPR

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Čo je zodpovedná osoba podľa GDPR

25.5.2018 prichádza v účinnosť nové nariadenie GDPR, ktoré upravuje ochranu osobných údajov. Z nariadenia vyplýva aj ustanovenie zodpovednej osoby pre vybrané subjekty.

Kto je zodpovedná osoba podľa GDPR

Je to osoba, ktorá ma za úlohu dohliada%t na ochranu osobných údajov v danom podnikateľskom subjekte, či už ide o osobné údaje zákazníkov, pacientov alebo iných osôb.

Kto musí mať zodpovednú osobu?

Podľa nariadenia GDPR je potrebné mať zodpovednú osobu v týchto prípadoch, ak osobné údaje spracuváva:

• orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (obce, základné školy, stredné školy, univerzity ,a pod.),
• hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, kde je potrebné systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
• subjekt, ktorého hlavnou činnosťou je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Jedna zodpovedná osoba pre skupinu podnikateľov?

Dobrou správou je, že jedna a tá istá zodpovedná osoba môže byť zodpovednou osobou vo viacerých podnikateľských subjektoch. Musí byť ale jednoducho dostupná v rámci jednotlivých podnikov. Znamená to, že vďaka tomu môžete ušetriť nielen náklady, ale aj ďalšiu byrokraciu.
Funkciu zodpovednej osoby môže vykonávať nie len externý špecialista, ale aj zamestnanec či prevádzkovateľ.
Zodpovednú osobu GDPR vám môžeme zabezpečiť aj my. 

Ak nesplníte povinnosť, hrozí sankcia

V prípade, že neustanovíte zodpovednú osobu, aj keď vám to nariaďuje zákon, môže to viesť až k likvidačným pokutám. Sankcie sú až 20 000 000 EUR alebo do výšky 2% z celkového ročného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Na záver

Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.