7 krokov, ako sa pripraviť na GDPR

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > 7 krokov, ako sa pripraviť na GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation je novým nariadením, ktoré bolo schválené Európskou komisiou a vstúpi do platnosti presne 25. mája 2018. Novela je zameraná na ochranu osobných údajov a týka sa teda každého podniku či sprostredkovateľa, ktorý osobné údaje spracúva, uchováva alebo s nimi manipuluje. Prinášame vám 7 jednoduchých krokov, ktoré vám so zavádzaním GDPR môžu pomôcť.

Ešte predtým, ako začnete so zavádzaním opatrení GDPR, jedným z hlavných bodov je, poveriť osobu, ktorá bude za správu osobných dát zodpovedná, tzv. DPO – Data Protection Officer.

  1. Začnite auditom

Zistiť v akom stave sú už získané osobné dáta je kľúčovým aspektom, aby ste vedeli ako s nimi ďalej pracovať. Skontrolujte tak všetky aplikácia, programy alebo dokumenty, kde osobné údaje uchovávate (PDF, Word, Excel, Google Drive, Facebook, Mailchimp, Outlook, CD, DVD, USB…).

  1. Vedenie agendy

Dokumentovať si spracovateľské procesy, uchovávanie osobných údajov a neustále aktualizovanie je jednou z podmienok nového nariadenia. Tieto údaje sú praktické hneď z niekoľkých dôvodov:

  • Pri aktualizácii či výmaze osobných údajov máte vytvorenú databázu.
  • Osobné dáta môžete kvalitne zabezpečiť a určiť tak, kto bude mať k osobným dátam povolený prístup.
  • Pri porušení ochrany je nutné oznámiť toto pochybenie do 72 hodín od jeho vzniku. Vďaka agende budete mať k dispozícii riadnu dokumentáciu.
  1. Aktualizácia webu

Ochrana osobných údajov sa dotýka i webových stránok alebo aplikácií. Potrebné je špecifikovať zbierané informácie (meno, mobil, adresa, IP adresa, rok narodenia, cookies…).

Nutné je takisto jasne špecifikovať, že v prípade súhlasu s podmienkami spracovania osobných údajov k nim získajú prístup i iné aplikácie. Na webe takisto musí byť uvedená osoba, ktorá za ochranu osobných údajov zodpovedá.

  1. Pozor na checkboxy

Špecifickým bodom je práve checkbox, ktorý nesmie byť zaškrtnutý automaticky. Užívateľ musí políčko potvrdiť sám.

  1. Potrebné osobné údaje

Spracúvajte iba osobné dáta, ktoré využívate. Osobné údaje, ktoré váš podnik nevyužíva odstráňte. Príkladom môžu byť neaktívne mailové adresy alebo neexistujúce telefóne čísla.

  1. Jednoznačný súhlas – profilovanie

Profilovanie alebo automatizované spracúvanie osobných údajov musí byť jednoznačne, jasne a preukázateľné potvrdené súhlasom jednotlivca. V rámci GDPR je tak nutné brať na vedomie, že bez súhlasu dotknutej osoby nemôžete s osobnými údajmi pracovať.

  1. Výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba môže požiadať o výmaz osobných údajov. V prípade, že podnik vyhodnotí adekvátnosť tejto žiadosti, je povinný osobné dáta úplne odstrániť.