Úrad na ochranu osobných údajov v Česku uložil pokutu za spam

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Úrad na ochranu osobných údajov v Česku uložil pokutu za spam

UOOU alebo Úřad pro ochranu osobních údajů od novembra varoval pred možnosťou odosielania nevyžiadaných reklamných ponúk cez poštové dátové správy. Tieto správy je možné posielať zadarmo od 2. novembra do ukončenia núdzového stavu. Úrad udelil pokutu za nevyžiadané správy, ktoré boli odosielané občanom do dátových schránok. Pokuta bola uložená neprávoplatne 11 spoločnostiam a celková výška dosiahla približne 3 000 000 Kč v prepočte približne 115 000 €.

Zavedenie odosielania poštových dátových správ zadarmo

Uznesenie vlády Českej republiky zaviedlo odosielanie poštových dátových správ zadarmo. Úlohou tohto uznesenia bolo zjednodušenie elektronického styku štátnej správy a občanov počas núdzového stavu. Cieľom je obmedzenie návštev úradov občanmi.

Úrad upozorňoval, že posielanie správ zadarmo cez dátové správy nesmie byť zneužívané. Spoločnosti aj občania by mali využívať možnosť posielať správy zadarmo rozumne.

Predseda Úradu pre ochranu osobných údajov Jiří Kaucký sa vyjadril

Dátové schránky slúžia na bezpečnú písomnú komunikáciu. Zneužívanie dátových schránok je veľmi zlé. V čase núdzového stavu je zneužitie výnimočnej bezplatnosti tejto služby neprijateľný hyenizmus, ktorý budeme dôkladne sledovať, vyhlásil Jiří Kaucký predseda Úradu pre ochranu osobných údajov.

Nevyžiadaná reklama cez dátové schránky

Pokuty boli neprávoplatne udelené 11 spoločnostiam, ktoré zneužili odosielanie poštových dátových správ zadarmo, na základe desiatok sťažností majiteľov dátových schránok. Tieto spoločnosti pracovali s tisíckami adries dátových schránok fyzických osôb. Nakladali tak, aj s osobnými údajmi.

Spoločnosti následne posielali reklamné oznámenia na rozličné produkty a služby cez dátové schránky, pričom chýbal zákaznícky alebo obdobný vzťah. Tieto spoločnosti nedisponovali žiadnym právnym dôvodom na odosielanie reklamných ponúk. Toto konanie je porušením článku 6 odst. 1 nariadenia (EU) 2016/679.
Úrad s týmito spoločnosťami začal správne riadenie. Za tieto porušenia udelil neprávoplatne 11 spoločnostiam pokutu v spoločnej výške približne 3 000 000 Kč v prepočte približne 115 000 €.