Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Tretie strany a GDPR

GDPR v EÚ

Občania EÚ sa tešia, že ich dáta budú spracované bezpečnejšie, transparentnejšie a len tak, na čo dali súhlas. V zákone o všeobecnej ochrane údajov alebo GDPR sa vytvára priestor pre lepšiu ochranu dát. Nie je podstatné, či je poskytovateľ služieb fyzicky situovaný v EÚ alebo nie a taktiež nezáleží, či služby sú zadarmo alebo spoplatnené. Dôležité je, ak pôsobí v Európskej Únii, musí sa riadiť nariadeniami GDPR.

Facebook a jeho porušenie

Prípad Facebooku, kedy údaje boli ináč spracované treťou stranou, než na čo dali súhlas, nie je fikciou a boli tam aj užívatelia z EÚ. Tento únik môžeme nazvať aj ako nešťastná náhoda a je to pekný príklad, kedy boli porušené zákony GDPR.

Tretie strany a spracovanie dát

Nie je ľahké zaručiť ochranu súkromia používateľom alebo zákazníkom v takom meradle, v akom určuje GDPR. Podstatné ale je, aby to organizácia zaručila. Dobré je mať pod kontrolou všetky tretie strany, ktoré sú začlenené do siete v možnosti, ak je zapojená tretia strana ako spracovateľ údajov. Ak chce obchodný partner údaje nejako zneužiť, nespravíte takmer nič, ale za jeho zneužitie údajov ste zodpovedný.

GDPR a ochrana osobných údajov

Jednou z požiadaviek GDPR je ochrana osobných údajov podľa predvoleného nastavenia. Organizačné a technické kroky predstavujú dôležitý prvok pri nasadení týchto požiadaviek. Je dobré používať osvedčené kroky v pracovných postupoch a mať vhodne vypracované zmluvy. Treba si premyslieť, s kým sa rozhodnete spolupracovať. V prípade, ak partner porušuje pravidlá, nestačí mať zmluvy a dobré pracovné kroky.