Spracovanie osobných údajov a Koronavírus aktualizované 13. 3. 2020

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Spracovanie osobných údajov a Koronavírus aktualizované 13. 3. 2020
korona-nariadenie

Úrad na ochranu osobných údajov zareagoval na najčastejšie kladené otázky pri spracovaní osobných údajov v rámci ochorenia koronavírusu a vydal nasledujúce vyhlásenie.

Meranie teploty

Teplota, ktorá bola nameraná patrí medzi osobné údaje. Toto meranie teploty spadá pod ustanovenie článku 9 a právny základ v článku 6.

Na základe čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia je nutné, aby tieto náležitosti boli stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, za úlohu majú určiť náležitosti na ochranu práv a slobôd danej osoby.

Na základe vzniknutej epidemickej krízy, by mohol byť pokladaný právny predpis č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Home office

V prípade, ak máte prácu z domu, takzvaný home office, je nutné zabezpečiť počítač alebo počítače na ktorých pracujete heslom. Pri práci z domu nastáva možnosť úniku citlivých údajov a prípadne zneužitie. Neberte na ľahkú váhu ich ochranu.

Bol prípad, keď dánsky úrad na ochranu osobných údajov uložil pokutu mestám a obciam, lebo zamestnanci nemali dostatočne zabezpečené počítače.