Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Platformy pre manažment súhlasov užívateľov a ich súlad s nariadením GDPR

Platformy na správu súhlasu (CMP) sú reklamnou technológiou, ktorá vznikla ako reakcia na nariadenie GDPR. Poskytujú nám efektívne nástroje pre zhromažďovanie súhlasov používateľov na spracovanie údajov. Vďaka nim vieme lepšie zacieliť reklamy a odovzdať tieto informácie reklamným partnerom. Tieto platformy prinášajú istú zodpovednosť a transparentnosť voči dodávateľskému reťazcu. Dodávateľ informácií si tak môže byť istejší, že neporušuje žiadne predpisy a nariadenia. Avšak je potrebné sa mať na pozore, pretože mnohé platformy nie sú v súlade s nariadením GDPR.

 

Tlačidlo „Súhlasím“

Určite poznáte pop-up okno, ktoré vás informuje o cookies a máte možnosť sa rozhodnúť či súhlasíte alebo nie. Tieto výzvy sú jednoduchým spôsobom ako získať súhlas používateľov. Zvyčajne ponúkajú aj možnosť preklikať sa k viacerým informáciám a nastaveniam toho, ako a kde sa budú údaje používateľov zdieľať. Avšak všeobecné vyhlásenie o používaní cookies s výzvou na súhlas bez presného určenia účelu nemusí byť dostačujúce. A to aj v prípade, ak je možnosť preklikať sa k podrobnejšiemu rozpisu.

 

Súhlasné reťazce nemusia byť v súlade

Reťazec súhlasu alebo daisybit je binárna informácia, ktorá môže byť zdieľaná cez internetový reklamný ekosystém na prenos informácie o súhlase používateľa navštevujúceho internetovú stránku. Ak však dodávateľ zhromažďuje súhlas používateľa, nedáva to nadväzujúcej reklamnej sieti právo používať alebo ukladať tieto údaje ani v prípade, že daisybit „poskytol“ povolenie. Na spracovanie týchto údajov by dodávateľ musel overiť samotný súhlas, čo je nemožné, pretože reklamný partner nemá žiadnu priamu interakciu s používateľom. V praxi to znamená, že platformy reklamných technológií nemôžu používať súhlas, ktorý sami nezbierali ani neoverovali.

   

Zrušenie udeleného súhlasu so spracovaním údajov

Dotknutá osoba má právo na zrušenie súhlasu, ale aj na prístup, opravu či vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu. Platformy na správu súhlasu musia používateľom uľahčiť možnosť narábať so svojimi údajmi. Ak teda používateľ upraví alebo zruší súhlas prostredníctvom platformy, nastáva problém. Dodávateľ by mal zabezpečiť, že sa informácie aktualizujú vo všetkých spoločnostiach, s ktorými údaje zdieľal. V konečnom dôsledku o zákonnosti platforiem pre manažment súhlasov užívateľov rozhodnú súdy.