Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR v praxi > GDPR sa dotkol aj newsletterov

Nariadenie Európskej únie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a o voľnom pohybe takýchto údajov sa dotklo aj newsletterov, čiže reklamných ponúk zasielaných zákazníkom cez e-mail.

Kedy môžete kontaktovať zákazníkov bez ich súhlasu?

Kontaktovať svojich zákazníkov bez súhlasu môžete len vtedy, keď si už u vás nakúpili. Sú to teda vaši aktuálni zákazníci, ktorých údaje ste si uložili po predchádzajúcom nákupe. Novinky im môžete zasielať iba v tom prípade, že súvisia s produktom, ktorý si u vás zakúpili. Hoci súhlas svojich zákazníkov nepotrebujete, no musíte ich informovať o účele použitia ich osobných údajov.   

A kedy ich súhlas na kontaktovanie potrebujete?

V prípade, že chcete rozosielať akciovú ponuku či iný reklamný leták, ktorý nesúvisí s predchádzajúcim nákupom vašich zákazníkov, potrebujete získať ich súhlas. Ten sa dáva len na konkrétny účel a podľa nariadenia GDPR je možné ho kedykoľvek odvolať, teda požiadať o ukončenie zasielania newsletterov. Taktiež zákazník môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z vašej databázy, no aj požadovať informácie o tom, aké údaje o ňom zhromažďujete. Výmaz údajov však nie je možné vykonať vždy. Ako spoločnosť nemôžete vyhovieť zákazníkovi v prípade, že si u vás kúpil produkt, ktorého záručná doba neskončila.

Nový zákazník musí dať vašej spoločnosti súhlas na odber reklamných letákov, napríklad zaškrnutím políčka “Súhlasím s odberom noviniek”. Toto políčko však nemôže byť vopred zaškrtnuté. Pri ňom by sa mal nachádzať aj odkaz na podmienky ochrany osobných údajov. Vaša spoločnosť si taktiež nesmie podmieniť možnosť nakupovať u vás v e-shope tým, že zákazník vám musí dať súhlas na odoberanie newslettera.

Pri udelení súhlasu musíte informovať zákazníka o:

  • vašej firme a poskytnúť mu vaše identifikačné a kontaktné údaje,
  • účele spracúvania osobných údajov, ktorým je v tomto prípade odber noviniek o vašej firme emailom,
  • právnom základe, v tomto prípade súhlase, vďaka ktorému budete informácie spracúvať,
  • osobných údajoch, ktoré budete o danej osobe využívať, čiže meno priezvisko a mailová adresa.