Blog

Zákony upravujúce GDPR

GDPR ( General Data Protecion Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.  Predstavuje súbor ucelených pravidiel na ochranu dát v rámci Európskej únie. 25.mája 2018 nariadenie GDPR nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov na Slovensku. Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nová verzia zákona […]

Pripravte sa na GDPR v 6 krokoch

25. mája 2018 prichádza v platnosť nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných dát GDPR. Mnoho dôležitých princípov tohoto nariadenia sa podobá princípom súčasného zákona o ochrane osobných údajov. Ak ste teda doteraz postupovali v súlade s týmto zákonom, máte dobrý základ systému, ktorý bude aj v súlade s GDPR. Nasledujúcich 6 krokov vám pomôže pripraviť váš […]

GDPR pokuty môžu zničiť vašu firmu

Nové nariadenie o ochrane osobných údajov z dieľne Európskeho parlamentu nadobudne platnosť už 25. mája 2018. Toto nariadenie sa týka najmä zaobchádzania s osobnými údajmi, ich uchovávaním, alebo aj oznamovaním porušenia ochrany osobných údajov. Vo svojej podstate Európska únia pracuje na zabezpečení väčších práv pre občanov vo sfére práce s dátami. Okrem rozšírenia práv občanov […]

Cloud ako ochrana osobných údajov pri GDPR

Cloud je priestor pre moderné ukladanie toku informácií na internete. Výhodou cloudu je prístupnosť k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek s pomocou pripojenia k sieti. Nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov GDPR (zistite čo je GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 spočíva v povinnosti spracovateľov údajov zaistiť, aby boli osobné údaje pod kontrolou a zabezpečiť ich náležitým spôsobom proti zneužitiu alebo prípadnému poškodeniu. […]

Trieďte si databázy a upravte ich

Získavaním, zaznamenávaním alebo zhromažďovaním osobných údajov, na základe súhlasu udeleného zákazníkom, si podnikatelia vytvárajú databázu osobných údajov. Podnikateľom, ktorí si doteraz neviedli prehľadné databázy, resp. informačné systémy pre správu osobných údajov vzniknú zbytočné problémy.

Čo je to GDPR?

Pokiaľ pracujete a prichádzate do kontaktu s osobnými dátami občanov, nové nariadenie o ich ochrane sa bude pravdepodobne týkať aj vás. Čo sa pod skratkou GDPR skrýva? Kedy nadobudne platnosť? Aké sú sankcie? Čítajte ďalej. Čo je GDPR GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré zjednocuje pravidlá ochrany dát vo všetkých krajinách Európskej únie. Platí pre všetky firmy a […]