Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR v praxi > Ako ovplyvňuje nariadenie GDPR e-mailový marketing?

Od svojho vstúpenia do platnosti sa nariadenie GDPR snaží viesť spoločnosti k etickému podnikaniu. Pokiaľ by u nich prišlo k narušeniu bezpečnosti údajov o ich zákazníkov, tak by jednoducho stratili dôveru, ktorú si už vybudovali. Dôvera je cennou komoditou, ktorá si vyžaduje čas a nedá sa kúpiť. Z tohto dôvodu je znalosť zákona a budovanie efektívnej ochrany údajov, ktorá je v súlade s nariadením GDPR, kľúčom k vytvoreniu a udržaniu si dôvery.

 

E-mail marketing vyžaduje súhlas

E-mailový marketing je vhodnou stratégiou na získanie potenciálnych zákazníkov. Mnohé spoločnosti na získanie súhlasu so zasielaním e-mailov využívajú takzvané „opt-in” súhlasy. Funguje to tak, že zákazník potvrdí svoj súhlas v rámci webového formulára. 

Double opt-in obsahuje ešte krok navyše, keď zákazník dostane ešte potvrdzujúci e-mail s odkazom. Spoločnosť získa súhlas až keď zákazník na odkaz klikne. Tento double opt-in slúži aj ako spätná kontrola, či ide o skutočného zákazníka a nie o nejaký omyl alebo bota.

 

E-mail marketing podľa GDPR

Ak spoločnosť dostala súhlas so zasielaním e-mailov ešte pred tým ako vstúpilo do platnosti nariadenie GDPR, nemusí ho spätne žiadať. Dokonca aj keď sa zákazník predtým neprihlásil a vy ho požiadate o súhlas prostredníctvom e-mailu, porušíte predpisy o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách. Spoločnosti však môžu svojim zákazníkom poskytnúť možnosť sa prihlásiť k odberu na svojich weboch alebo v aplikáciách.

 

E-mail marketing treba spravovať

Ukladanie súhlasov so zasielaním e-mailov je tiež dôležité. Všetky informácie by mali byť dostatočne zabezpečené tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.

Pre spoločnosti je dôležité zahrnúť možnosť odvolania súhlasu. V prípade e-mailového marketingu to znamená, že zákazník musí mať možnosť odhlásiť z odberu v zasielaných e-mailoch. Ak sa zákazník odhlási, musí sa jeho želaniu bezodkladne vyhovieť, a preto je nutné mať spoľahlivý systém, ktorý bude manažovať súhlasy s odbermi.