Činnosť GDPR pokračuje aj po získaní pozitívnych výsledkov

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Činnosť GDPR pokračuje aj po získaní pozitívnych výsledkov

Pred vyše rokom vstúpilo nariadenie o ochrane osobných údajov do platnosti. Napriek mnohým pokrokom, ktoré nariadenie Európskej únie dosiahli, tak stále je priestor na zlepšenie. Taktiež zverejnili správu, ktorá hovorí o vplyve pravidiel na ochranu osobných údajov a o možnosti zlepšenie uplatňovania GDPR. Zahŕňa nasledujúce kroky:

Adaptácia podnikových postupov

Dodržaním GDPR sa podnikom podarilo zvýšiť bezpečnosť a využiť ochranu súkromia v konkurenčnom boji. Hlavnou činnosťou komisie je podporiť súbor nástrojov nariadenia pre podniky s cieľom uľahčiť dodržiavanie jej predpisov. Komisia by sa mala tiež venovať podpore pre malé a stredné podniky pri aplikovaní nariadenia.

Pravidlá EÚ ako referenčný bod pre kvalitnejšiu ochranu údajov po celom svete.

Jedným zo základných inšpiračných kanálov pri budovaní moderných pravidiel ochrany údajov je práve nariadenie GDPR. Ponúka neprebádané možnosti pre bezpečné toky údajov vo vzťahu Európskej únie k iným krajinám. Komisia sa bude zaoberať aj intenzívnejším presadzovaním dialógov o primeranosti, a to aj v oblasti presadzovania práva. Ukončenie prebiehajúcich rokovaní s Kórejskou republikou bude ich hlavnou prioritou.

Posilnenie úlohy orgánov pre ochranu údajov

Posilnenia sa dočká Európsky výbor pre ochranu údajov. Zlepšiť by sa malo postavenie a budovanie kultúry ochrany údajov v celej Európskej únii. Medzi ďalšie aktivity bude patriť motivácia vnútroštátnych orgánov na ochranu osobných údajov ku vzájomnej spolupráci a finančne podporiť spoluprácu vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami.

Umocnenie právneho rámca

Slovinsko, Portugalsko a Grécko sú štáty, ktoré aktualizovali vnútroštátne právne predpisy a tak nebudú už súčasťou tohto nariadenia. Komisia bude monitorovať dodržanie súladu napriek aktualizácií a ak by prišlo k porušeniu, môže použiť všetky dostupné zdroje, ktoré má k dispozícií.