Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > CRM systém ako pomoc pri GDPR?

Ochrana osobných údajov je niečo, čo je v legislatíve Európskej únie zakotvené už od roku 1995. Nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti 25. mája 2018 však prinútia všetkých zúčastnených k omnoho zodpovednejšiemu prístupu pri získavaní alebo spracúvaní osobných údajov. Preto určite nie je na škodu, ak existuje spôsob, ktorý by pomohol zavedeniu GDPR do praxe uľahčiť. Práve preto môže napomôcť CRM systém.

Zber osobných údajov je pre biznis potrebný

Práve vďaka osobným údajom je online podnikanie a podnikanie všeobecne reálne. Pomocou týchto údajov totiž podnikateľský sektor vyhodnocuje množstvo aspektov, ktoré vedú k úspešnému biznisu.  V zásade sa síce nové nariadenie dotýka užívateľov, no omnoho väčší dosah má na fungovanie firiem. Práve nutnosť poznať osobné údaje zákazníka je podstatou toho, aby podnikateľský subjekt poznal potreby zákazníka a vyhodnocoval situáciu na trhu. Bez týchto údajov je podnikanie prakticky nemožné.

Online marketing súčasťou legislatívy

Nariadenie GDPR značne sprísňuje akúkoľvek manipuláciu s osobnými údajmi dotknutých osôb. Napríklad obdobným údajom už nie je iba meno, adresa, pohlavie či rodné číslo. Email, IP adresa, cookies či fotografia sú po novom rovnakým osobným údajom.

Kritický moment môže nastať práve pri vývoji technológií. Nové nariadenie definuje množstvo pojmov, povinností a práv, ktoré má poskytovateľ i samotný subjekt. Vývoj technológií a systémov však už teraz vo veľkom GDPR obchádza. V rámci online marketingu si spracovanie údajov podľa nového nariadenia vyžaduje množstvo zmien. Problém môže nastať aj v prípade už zozbieraných osobných údajov, ktorých overenie či evidencia môže byť problémová, no firmy s nimi naďalej budú pracovať.

CRM systém zabezpečí riadnu evidenciu

Jednou z povinností, ktorá vyplýva z nariadení GDPR je aj riadna evidencia spracúvaných osobných údajov. Preukázateľnosť týchto dát je nevyhnutná. 

Ten funguje na základe cloudovej služby a svojimi nastaveniami zabezpečuje vysokú bezpečnosť zachovania údajov. Program umožňuje mať všetky získané údaje pokope. Rovnako tak systém dokáže zaznamenávať, akým spôsobom bolo s údajmi manipulované. Program si vedie vlastnú históriu a umožňuje teda kedykoľvek vykonať návrat k predchádzajúcim operáciám. Je teda omnoho prehľadnejší než klasické tabuľkové systémy (excel).

Okrem toho, že užívateľ musí slobodne súhlasiť so spracovaním osobných údajov, nariadenie nič nemení na bezpečnosti a ochrane osobných údajov. Aby sa predišlo často chýbajúcemu údaju, akým sa poskytovateľ k údajom užívateľa dostal, CRM systém tento údaj prehľadne uvádza priamo pri kontakte.

Ak sa teda chcete vyhnúť rozsiahlym sankciám za porušenie nových nariadení GDPR, určite nie je na škodu začať zavádzať potrebné opatrenia včas. Takýto program je napríklad  Microsoft Dynamics 365.