Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Dodržiavanie GDPR vám uľahčí systém DMS

Osobné údaje sú v podniku roztrúsené naprieč celou jeho štruktúrou. Ide o údaje obsiahnuté v papierových, ale aj elektronických verziách dokumentov. Medzi nimi nájdeme životopisy uchádzačov o zamestnanie, pracovné zmluvy súčasných zamestnancov, korešpondenciu  či faktúry. Všetky tieto osobné údaje nariaďuje GDPR chrániť.

Riešenie viacerých problémov

Spolu s platnosťou GDPR pribudlo firmám a organizáciám hneď niekoľko povinností pri zbieraní, spracovaní a uchovávaní informácií. Dodržiavanie nariadenia GDPR si mnohokrát vyžaduje používanie najmodernejších technológií, a tým pádom aj pokročilé systémy pre riadenie prístupu.

Riešením problémov v spomínanej oblasti ochrany spracovania dokumentov môžu byť DMS systémy (Document Management System). Ako veľmi vám pomôžu, závisí najmä od množstva údajov, ktoré ste doteraz spracovali, no aj od prepojenia medzi jednotlivými časťami informačnej štruktúry v vašom podniku.

Čo sú to DMS systémy?

Ide o systémy pre správu a obeh dokumentov. Táto technológia zavádza do firemného spracovania dokumentov poriadok, pretože umožňuje ukladanie šifrovaných dokumentov, ich kategorizáciu, no aj nastavenie skartačných lehôt. DMS systém dokáže v podstate automaticky riadiť celý systém od archivácie až po skartáciu osobných údajov, ale aj prístup k nim, no okrem toho aj obnovenie dostupnosti osobných údajov v prípade bezpečnostného či technického incidentu.

Niektoré typy DMS systémov pomáhajú aj s evidenciou súhlasov jednotlivých subjektov, správy týchto súhlasov i sledovania termínov ich platnosti. Dokonca sa DMS proces nevyhne pravidelnému testovaniu a hodnoteniu opatrení, ktoré boli zavedené v danej firme alebo organizácií.

Pohodlne s mobilom

DMS systémy je možné spravovať dokonca už aj z mobilu. Z tohto dôvodu je možné získať prístup k danému dokumentu rýchlo bez ohľadu na čas a miesto, na ktorom sa nachádzate. Výsledkom je väčšia efektivita práce vašej firmy či organizácie.