Ochrana-online.sk > GDPR pre občianske združenia

GDPR pre občianske združenia

ZÍSKAJTE ISTOTU, ŽE SPĹŇATE ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Nariadenie GDPR sa týka občianskych združení, pretože disponujú s obrovským množstvom osobných údajov občanov EÚ. Občianske združenia musia brať takmer pri každom úkone na vedomie, že nakladajú s veľmi citlivými údajmi a aby dodržiavali nariadenia GDPR, musia uskutočniť veľa technických administratívnych či organizačných opatrení. Patria sem aj neziskové organizácie, politické strany, cirkevné či darcovské spolky.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré prišlo v účinnosť  25.5.2018. Neexistuje však komplexné riešenie pre všetkých, nakoľko každý spracúvava osobné údaje iným spôsobom, každý ich spracúvava na iné účely a podobne. Preto je dôležité identifikovať, akým spôsobom zaobchádzate s osobnými údajmi a aplikovať konkrétne riešenia, aby ste boli v súlade s GDPR.

V prípade nesplnenia povinností vám hrozia likvidačné sankcie a vďaka nám sa im dokážete vyhnúť. 

Čo ponúkame

  • odborné poradenstvo a konzultácie,
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu, 
  • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
  • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku, 
  • záruku

Neváhajte nás kontaktovať

    Kde nás nájdete?