Ochrana-online.sk > GDPR pre kamerové systémy

GDPR pre kamerové systémy

ZÍSKAJTE ISTOTU, ŽE SPĹŇATE ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Nariadeniu GDPR zodpovedajú aj kamerové systémy, nakoľko sa vzťahuje na každého, kto spracúvava osobné údaje občanov EÚ. Za osobné údaje sa nepovažujú len identifikačné údaje ale i údaje, ktoré sú zaznamenané audio či video technikov, pre ne platia špeciálne pravidlá. Prevádzkovatelia kamerových systémov tak musia mať vypracovaný bezpečnostný projekt aby ochránili osobné údaje v súlade s nariadením GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré prišlo v účinnosť  25.5.2018. Neexistuje však komplexné riešenie pre všetkých, nakoľko každý spracúvava osobné údaje iným spôsobom, každý ich spracúvava na iné účely a podobne. Preto je dôležité identifikovať, akým spôsobom zaobchádzate s osobnými údajmi a aplikovať konkrétne riešenia, aby ste boli v súlade s GDPR.

V prípade nesplnenia povinností vám hrozia likvidačné sankcie a vďaka nám sa im dokážete vyhnúť. 

Čo ponúkame

  • odborné poradenstvo a konzultácie,
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu, 
  • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
  • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku, 
  • záruku

Neváhajte nás kontaktovať

    Kde nás nájdete?