Ochrana-online.sk > Cena GDPR

Cena GDPR

ZÍSKAJTE ISTOTU, ŽE SPĹŇATE ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Každá organizácia či spoločnosť, ktorej sa týka nariadenie GDPR spracováva osobné údaje v odlišnej miere. Práve preto sa nedá určiť jednotná cena pre všetkých. Cena GDPR je závislá od mnoho faktorov, najväčší vplyv na cenu má počet zamestnancov a množstvo osobných údajov, s ktorými svojou činnosťou dochádza do kontaktu.

Čo ponúkame

  • odborné poradenstvo a konzultácie,
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu, 
  • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
  • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku, 
  • záruku

Neváhajte nás kontaktovať