Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR v praxi > Ako zlepšiť ochranu dát vo vašej spoločnosti?

Podľa nezávislých štúdií amerických inštitúcií sa až 90% spoločností stalo v rokoch 2017-2018 obeťou kybernetického útoku. Prieskumy ďalej uvádzajú, že 40% z týchto útokov poškodilo dobré meno firmy a 25% spoločností prišlo o svojich zákazníkov.

Môže za to fakt, že väčšina ľudí obviňuje spoločnosti z následkov hackerských útokov. Keď zákazníci platia za tovar alebo služby, spoliehajú sa na spoločnosť. Očakávajú, že produkt či služba bude na vysokej úrovni a výsledok dosiahne ich očakávania. To, že  spoločnosť bymala mať dostatočné zabezpečenie, považujú za samozrejmosť, a preto najrýchlejším spôsobom ako stratiť klientov, je zanedbať ochranu ich osobných informácií.

 

Medzi najväčšie hrozby pre rok 2019 patria:

  • úniky a krádeže údajov,
  • útoky na inteligentné zariadenia,
  • hrozby zo strany dodávateľov či iných tretích strán.

 

Spoločnosti by preto mali prijať preventívne opatrenia. Ponúkame preto päť tipov ako zlepšiť ochranu dát spoločnosti:

1.Silné heslá.

Útočníci často využívajú slabé heslá k preniknutiu do systému. V dnešnej dobe je jedinečné a silné heslo nevyhnutnosťou.

2. Šifrovanie dát.

Používanie šifrovania je skvelým spôsobom na ochranu dát. Tiež sa odporúča, aby mali zamestnanci skrytú IP adresu k sťaženiu monitorovania ich aktivity.

3. Kontrola zabezpečovacieho systémupokuty gdpr, 

K zlepšeniu zabezpečenia dát potrebujete poznať chyby vo vašom zabezpečení. Vykonávaním pravidelných kontrol, môžete existujúce chyby odhaliť a podniknúť potrebné kroky skôr, ako príde k narušeniu.

4. Pravidelné zálohovanie

Zálohovanie dát slúži na obnovenie požadovaných informácií, ktoré môžu byť v prípade kybernetického útoku kľúčové.

5.Zlepšenie povedomia zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti napomáha k bezpečnosti citlivých dát. Systém je taký silný, ako jeho najslabší článok, a tým často bývajú práve zamestnanci.