Ochrana-online.sk > GDPR pre školy

GDPR pre školy

ZÍSKAJTE ISTOTU, ŽE SPĹŇATE ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Nariadenie GDPR sa týka i škôl či školiek, pretože disponujú s pomerne veľkým množstvom osobných údajov občanov EÚ. Školy či školky tak musia spĺňať množstvo povinností vo svojom informačnom systéme, aby ochránili osobné údaje nielen o svojich žiakoch, zamestnancoch, uchádzačoch o zamestnanie, o zákonných zástupcoch žiakov, ale aj o informáciách o prospechu žiakov či ich mentálnej úrovni a boli v súlade s GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré prišlo v účinnosť  25.5.2018. Neexistuje však komplexné riešenie pre všetkých, nakoľko každý spracúvava osobné údaje iným spôsobom, každý ich spracúvava na iné účely a podobne. Preto je dôležité identifikovať, akým spôsobom zaobchádzate s osobnými údajmi a aplikovať konkrétne riešenia, aby ste boli v súlade s GDPR.

V prípade nesplnenia povinností vám hrozia likvidačné sankcie a vďaka nám sa im dokážete vyhnúť. 

Čo ponúkame

  • odborné poradenstvo a konzultácie,
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu, 
  • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
  • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku, 
  • záruku

Neváhajte nás kontaktovať

    Kde nás nájdete?