Ochrana-online.sk > GDPR pre obce a mestá

GDPR pre obce a mestá

ZÍSKAJTE ISTOTU, ŽE SPĹŇATE ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Nariadenie GDPR sa týka obcí i miest, pretože disponujú s obrovským množstvom osobných údajov občanov EÚ. Obce i mestá musia brať takmer pri každom úkone na vedomie, že nakladajú s veľmi citlivými údajmi a aby dodržiavali nariadenia GDPR, musia uskutočniť veľa technických administratívnych či organizačných opatrení.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré prišlo v účinnosť  25.5.2018. Neexistuje však komplexné riešenie pre všetkých, nakoľko každý spracúvava osobné údaje iným spôsobom, každý ich spracúvava na iné účely a podobne. Preto je dôležité identifikovať, akým spôsobom zaobchádzate s osobnými údajmi a aplikovať konkrétne riešenia, aby ste boli v súlade s GDPR.

V prípade nesplnenia povinností vám hrozia likvidačné sankcie a vďaka nám sa im dokážete vyhnúť. 

Čo ponúkame

  • odborné poradenstvo a konzultácie,
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu, 
  • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
  • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku, 
  • záruku

Neváhajte nás kontaktovať

    Kde nás nájdete?