Ochrana-online.sk > GDPR pokuty

GDPR pokuty

ZÍSKAJTE ISTOTU, ŽE SPĹŇATE ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Ak subjekty porušia nariadenia GDPR, hrozí im celková likvidačná pokuta, ktorá siaha až do výšky 20 miliónov eúr. Táto suma zodpovedá štyrom percentám z celkového svetového ročného obratu v predchádzajúcom účtovnom roku.

Na Slovensku je úradom na ochranu osobných údajov pri stanovaní pokuty posudzovaná aj závažnosť či charakter incidentu.  

Čo ponúkame

  • odborné poradenstvo a konzultácie,
  • vypracujeme potrebnú dokumentáciu, 
  • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
  • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku, 
  • záruku

Neváhajte nás kontaktovať